Image

Vi leder, coachar och stöder genom hela utvecklingsprocessen - från ledarskap till tillväxt.Kontakta oss
Image

Vi leder, coachar och stöder genom hela utvecklingsprocessen - från ledarskap till tillväxt.

Image

Vi leder, coachar och stöder genom hela utvecklingsprocessen - från ledarskap till tillväxt.

Strategi & affärsanalys


Vill du få en överblick?


Granska den nuvarande organisationen när det gäller tillväxt, utveckling och struktur. Få rekommendationer om olika områden som är värda att utveckla. Ofta räcker det långt för att få någon annans perspektiv för att se tydligare vad som behövs för att växa. Vår affärsanalys syftar till att anpassa dina mål till din affärsstrategi och se till att du fokuserar på rätt saker.

Vi definierar relevanta fokusområden med dig samt ge dig verktygen för att förbättra ditt ledarskap/företagsutveckling och fylla i eventuella luckor för att uppnå företagets mål.

Kontakta oss

Image
Image

Tillväxt och förändring


Vi utbildar företagsledare med ansvar för team att bli framtidens ledare.


Utveckla ledarskapet till en ny nivå av medvetenhet, skapa nya insikter och uppmuntra kreativitet och därmed förbättra företagets totala resultat. I våra utbildningar delar vi kunskap om hur man kan leda andra ledare,- individuell eller i grupp. Våra utbildningar sträcker sig från en dag workshops till årslångt program. Vi skräddarsyr efter ditt företagsbehov.


Kontakta oss

Förändring är det enda som är konstant. Är du fast besluten att nå dina personliga och professionella mål i livet? Har du en plan eller tar livet med en klackspark? Oavsett vad, stöder vi och utmanar dig längs vägen. Vi erbjuder också individuell coachning. Du leder arbetet och sätter dina egna mål, vi stöder dig i processen för att se till att du når dem.

Strategi & affärsanalys


Vill du få en överblick?


Granska den nuvarande organisationen när det gäller tillväxt, utveckling och struktur. Få rekommendationer om olika områden som är värda att utveckla. Ofta räcker det långt för att få någon annans perspektiv för att se tydligare vad som behövs för att växa. Vår affärsanalys syftar till att anpassa dina mål till din affärsstrategi och se till att du fokuserar på rätt saker.

Kontakta oss

Vi definierar relevanta fokusområden med dig samt ge dig verktygen för att förbättra ditt ledarskap/företagsutveckling och fylla i eventuella luckor för att uppnå företagets mål.

Image

Tillväxt och förändring


Vi utbildar företagsledare med ansvar för team att bli framtidens ledare.


Utveckla ledarskapet till en ny nivå av medvetenhet, skapa nya insikter och uppmuntra kreativitet och därmed förbättra företagets totala resultat. I våra utbildningar delar vi kunskap om hur man kan leda andra ledare,- individuell eller i grupp. Våra utbildningar sträcker sig från en dag workshops till årslångt program. Vi skräddarsyr efter ditt företagsbehov.

Kontakta oss

Förändring är det enda som är konstant. Är du fast besluten att nå dina personliga och professionella mål i livet? Har du en plan eller tar livet med en klackspark? Oavsett vad, stöder vi och utmanar dig längs vägen. Vi erbjuder också individuell coachning. Du leder arbetet och sätter dina egna mål, vi stöder dig i processen för att se till att du når dem.

Image

Kompetensförsörjning & utvärdering


Planerar du några organisationsförändringar eller vill växa och rekrytera?


Hur hittar du rätt blandning av talang? Vilka är de kompetenser och egenskaper du behöver och vill ha när du växer verksamheten? Vanligtvis när vi arbetar med företag uppstår ett behov av att rekrytera nya talanger. Vi stödjer chefer att etablera effektiva rekryteringsmetoder och processer för verksamheten och vi arbetar även nära med chefen för att hitta och bedöma de bästa talangerna.

Kontakta oss

Vi utvärderar både den befintliga organisation och dess kompetenser samt framtida kompetensbehov. Att veta mer om din kandidat öka dina chanser för en lyckad rekrytering eller få konkreta verktyg för att vidareutveckla ditt team är byggstenarna för ett framgångsrikt företag. Vi erbjuder en extern bedömning av kandidater samt ledningsutvärderingar för befintligt team eller individer. Vi har en beprövad process att utvärdera och presenterar resultaten från individuell feedback till en heldags teamworkshop med teamet.

Kompetensförsörjning & utvärdering


Planerar du några organisationsförändringar eller vill växa och rekrytera?


Hur hittar du rätt blandning av talang? Vilka är de kompetenser och egenskaper du behöver och vill ha när du växer verksamheten? Vanligtvis när vi arbetar med företag uppstår ett behov av att rekrytera nya talanger. Vi stödjer chefer att etablera effektiva rekryteringsmetoder och processer för verksamheten och vi arbetar även nära med chefen för att hitta och bedöma de bästa talangerna.


Vi utvärderar både den befintliga organisation och dess kompetenser samt framtida kompetensbehov. Att veta mer om din kandidat öka dina chanser för en lyckad rekrytering eller få konkreta verktyg för att vidareutveckla ditt team är byggstenarna för ett framgångsrikt företag. Vi erbjuder en extern bedömning av kandidater samt ledningsutvärderingar för befintligt team eller individer. Vi har en beprövad process att utvärdera och presenterar resultaten från individuell feedback till en heldags teamworkshop med teamet.
Vi samarbetar med EU's utvecklingsfond
Image

Kontakta oss!